Inclusief speelplein

Zowel kinderen met als zonder een beperking horen thuis op het speelplein!

SpeGT zet actief stappen om drempels weg te werken én de nodige ondersteuning te bieden, zodat kinderen en jongeren met een beperking geen belemmeringen meer ondervinden om mee te kunnen spelen. Het is niet de bedoeling om “hokjes” te creëren.

We willen alle kinderen maximale speelkansen bieden, waarbij het samenspelen van kinderen centraal staat.

Wat doen we?

  • We laten kinderen en jongeren met een beperking meespelen.
  • We zoeken samen met de ouders antwoorden op specifieke vragen.
  • We zetten extra monitoren in die kinderen met een beperking de nodige extra ondersteuning geven.
  • Onze monitoren krijgen vorming over het omgaan met kinderen met een beperking.
  • We doen een aantal aanpassingen binnen de organisatie van onze werking bv. aanpassingen spelaanbod, inschrijvingen, speluitleg.
  • Het speelplein staat er niet alleen voor! We bouwen een inclusief speelplein uit met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, Tumult en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw.

We vragen om kinderen en jongeren met een beperking minimum 1 maand vooraf in te schrijven.
Het is belangrijk om elk kind vooraf te leren kennen. Zo kunnen we samen op zoek gaan naar de meest geschikte ondersteuning.

Naar top