Inclusief speelplein

Zowel kinderen met als zonder een beperking horen thuis op het speelplein!

SpeGT zet actief stappen om drempels weg te werken én de nodige ondersteuning te bieden, zodat kinderen en jongeren met een beperking geen belemmeringen meer ondervinden om mee te kunnen spelen. Het is niet de bedoeling om “hokjes” te creëren.

We willen alle kinderen maximale speelkansen bieden, waarbij het samenspelen van kinderen centraal staat.

Wat doen we?

 • We laten kinderen en jongeren met een beperking meespelen.
 • We zoeken samen met de ouders antwoorden op specifieke vragen.
 • We zetten extra monitoren in die kinderen met een beperking de nodige extra ondersteuning geven.
 • Onze monitoren krijgen vorming over het omgaan met kinderen met een beperking.
 • We doen een aantal aanpassingen binnen de organisatie van onze werking bv. aanpassingen spelaanbod, inschrijvingen, speluitleg.
 • Het speelplein staat er niet alleen voor! We bouwen een inclusief speelplein uit met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, Tumult en de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw.

Wie biedt de nodige ondersteuning?

De ouders

Elke mogelijke ondersteuning begint bij een goed ingevulde speelfiche van de ouders/voogd/begeleider van het kind. Hoe meer wij weten over het kind, hoe beter wij ons kunnen voorbereiden. Daarnaast is een blijvende betrokkenheid van de ouders/voogd/begeleider noodzakelijk om het kind een leuke vakantie ervaring te bieden. Als ouder/voogd/begeleider ben JIJ de expert in het begeleiden van uw kind.

De coach

De coach is een vrijwilliger met een passie voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. De coach draagt een opvallend attribuut zodat hij/zij een hele zomer herkenbaar is. De coach begeleidt geen vaste leeftijdsgroep, maar springt bij in de groepen waar kinderen extra begeleiding vragen. De coach is een animator die al enkele zomers aanwezig is op het speelplein en dus een vertrouwenspersoon voor vele kinderen.


Taken van een coach:

 • Extra ondersteuning bieden waar nodig
 • Rechterhand van de zorganimator
 • Terugkoppelen naar de gehele monitorenploeg


De zorganimator

De zorganimator is een jobstudent met een passie voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben en kinderen met een beperking. Hij/zij studeert een menswetenschappelijke richting en krijgt de mogelijkheid om geleerde, inhoudelijke kaders toe te passen op het speelplein.


De zorganimator is beschikbaar voor

 • kinderen die individuele begeleiding nodig hebben
 • kinderen die af en toe een rustmoment nodig hebben


De zorganimator werkt, naast het begeleiden van kinderen, een inclusief kader uit zodat het hele speelpleinteam dezelfde werkwijze hanteert. De zorganimator biedt tips and tricks aan de monitorenploeg aan om het begeleiden van bepaalde kinderen te ondersteunen.


Taken van een zorganimator:

 • Extra ondersteuning bieden waar nodig
 • Aanspreekpunt voor kinderen, monitoren en ouders
 • Invullen heen-en-weerschriftjes

We vragen om kinderen en jongeren met een beperking minimum 1 maand vooraf in te schrijven.
Het is belangrijk om elk kind vooraf te leren kennen. Zo kunnen we samen op zoek gaan naar de meest geschikte ondersteuning.

Downloads

Naar top