Praktische info: uren opvang, prijs, eten en verzekering

Uren

  • 8 u.: poorten openen - start inschrijvingen
  • 9.15 u.: START speelpleinwerking - stop inschrijvingen  
  • 12 u.: einde HALVE DAGWERKING (het is niet mogelijk enkel in de namiddag te komen)
  • 16.30 u.: EINDE speelpleinwerking
  • 17 u.: poorten sluiten - we brengen de kinderen die nog aanwezig zijn naar Ferm Buitenschoolse Kinderopvang

Kinderen brengen na 9.15 u. en ophalen vóór 16.30 u. kan enkel in uitzonderlijke gevallen en na overleg met team Jeugd. Voor de veiligheid van de kinderen is de poort op slot tussen 9.15 en 16.30 u.

In de voormiddag spelen de kinderen onder begeleiding in leeftijdsgroepen: 5-6 jaar, 7-8 jaar, 9-10 jaar, 11-12 jaar en 13+.

In de namiddag is er VBS (Vrij Begeleid Spel). Dit betekent dat er over het hele plein activiteiten zijn. Alle kinderen mogen dan kiezen waar, wat en waarmee ze spelen.

Voor- en naopvang

Voor- en naopvang gebeurt door Ferm Buitenschoolse Kinderopvang. Kinderen kunnen er 's ochtends terecht vanaf 7 u. en 's avonds tot 18.30 u. Onze monitoren begeleiden de kinderen te voet van en naar het speelplein. 

Inschrijven voor deze opvang is niet nodig. Je moet wel vooraf registreren bij Ferm Buitenschoolse Kinderopvang. Kosten verbonden aan voor- en naopvang worden afgerekend via Ferm.

Meer info over Buitenschoolse Kinderopvang Ferm

Deelnameprijs

 Volledige dagVoormiddag
Normaal tarief6 euro3 euro
Gezinnen met minstens 3 kinderen op het SpeGT4,50 euro2,25 euro
Sociaal tarief (Sleutelpas)3 euro1,50 euro
Niet-inwoners Temse8 euro4 euro

Middageten

Je kind brengt zelf een lunchpakket mee, een kom verse soep wordt gratis bedeeld.
Een drankje kan aangekocht worden aan 1 euro.

Verzekering

Deelnemers zijn verzekerd voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en Lichamelijke Schade door een ongeval. Breng de aangifte binnen de 2 werkdagen in orde. Gebruik hiervoor de juiste documenten (vraag ernaar op het speelplein) en bezorg het volledig ingevulde document zo spoedig mogelijk aan team Jeugd!

Schade veroorzaakt aan materiaal, kledingstukken, brillen, fietsen en andere persoonlijke voorwerpen is uitgesloten en dus niet verzekerd.

Naar top