Wettelijk kader

Een speelstraat is een begrip uit de wegcode: speelstraten hebben dus een juridisch kader. De wettelijke bepalingen vind je terug in het Algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (Koninklijk Besluit van 1 december 1975).

Voorwaarden (kandidaat-)speelstraat

De speelstraat:

 • heeft een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur
 • ligt in een wijk met vooral een woonkarakter
 • heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer
 • heeft geen doorgaand openbaar vervoer

Gevolgen voor (kandidaat-)speelstraat

 • De ganse breedte van de openbare weg is voorbehouden voor het spelen.
 • Spelende kinderen worden gelijkgesteld met voetgangers.
 • Parkeren is toegestaan, maar wordt afgeraden om het speelkarakter te 
  bewaren.
 • Mogen in de speelstraat rijden: bestuurders van een motorvoertuig die in de 
  straat wonen of er een garage hebben, de orde- en hulpdiensten, fietsers, diensten voor levering post en postpakketten.
 • Bestuurders moeten de doorgang vrij laten voor spelende kinderen. Ze moeten stapvoets rijden, voorrang verlenen en indien nodig stoppen. Ze mogen de spelende kinderen nooit in gevaar brengen of hinderen, en moeten dubbel voorzichtig zijn.
Naar top