Van aanvraag tot goedkeuring

STAP 1: de aanvraag

Een speelstraat is een bewonersinitiatief: je vraagt als bewoner zelf om van je straat een 
speelstraat te maken. 

Vraag je speelstraat aan

Belangrijk om weten:

  • Dien je aanvraag uiterlijk 3 maanden voor de activiteit in.
  • Enkel aanvragen van bewoners van de straat in kwestie worden verder behandeld.
  • Je kan maar eenmaal per vakantieperiode een aanvraag indienen.
  • Er bestaan twee formules: één vaste dag per week of een aaneensluitende periode van één 
    week. Duid bij je aanvraag je voorkeur aan: we zullen ze zoveel mogelijk respecteren.
  • Speelstraten kunnen in principe enkel worden georganiseerd in de schoolvakanties. Aanvragen buiten deze periode worden afzonderlijk behandeld.

STAP 2: verkeerstechnisch advies

De verkeersdienst van de lokale politie stelt een verkeerstechnisch advies op. Daarbij zijn er drie mogelijkheden: ongunstig advies, gunstig advies met beperkingen of gunstig advies zonder beperkingen. De beperkingen kunnen te maken hebben met de periode of met een straatdeel. Is het 
advies gunstig, dan kan de aanvraagprocedure voortgezet worden.

STAP 3: bewonersenquête

Bij een gunstig advies brengen we u op de hoogte van de periode waarin uw straat een speelstraat kan zijn. Daarna verwachten we binnen de 2 weken na het gunstig advies een ondertekende bewonersenquête. Elke brievenbus in de straat heeft één stem voor het al dan niet akkoord gaan met de speelstraat. 66% van de bewoners moet zich akkoord verklaren.

De enquête neemt veel tijd in beslag, maar blijft belangrijk om alle bewoners van een straat mee te krijgen in het project. Meters en peters blijven op de hoogte van hoe de buurt denkt over het initiatief: van elke bewoner en niet enkel van de enthousiastelingen.

BEWONERSENQUETE.pdf54,8 Kb(pdf)

STAP 4: College van Burgemeester en Schepenen

De aanvraag wordt samen met het verkeerstechnisch advies en de resultaten van de bewonersenquête ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

STAP 5: bewonersbrief

Indien de aanvraag werd goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen, brengt u de andere bewoners op de hoogte door middel van een bewonersbrief die wij u bezorgen (met informatie over speelstraten, de aanvraag, de data, …). 

Naar top