Drugpunt

Drugs zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Niet alleen illegale middelen zoals cannabis, XTC, cocaïne, speed… maar ook legale drugs zoals alcohol, tabak en medicatie zijn wijd verspreid. Ze worden regelmatig gebruikt door jongeren en ouderen. Vaak zonder problemen, maar toch kan het serieuze gevolgen hebben. Ook gokken en gamen kunnen voor moeilijkheden zorgen.

Drugpunten zijn Oost-Vlaamse intergemeentelijke drugpreventiediensten die problemen door druggebruik helpen voorkomen. De Drugpunten werken lokaal en op maat.

Informatie, advies en begeleiding

Bij Drugpunt kan je terecht voor een gesprek, begeleiding en advies bij beginnende drug-, game-, of gokproblemen. Het gaat zowel om legale als illegale drugs. We begeleiden je ook bij grenzeloos game- of gokgedrag.

Een vroeginterventietraject (begeleiding) is er voor jongeren tot 25 jaar. Het is een kort durend traject dat bestaat uit een aantal gesprekken. We luisteren naar je verhaal, praten open over gebruik, komen samen tot inzichten… Elk verhaal is anders. We luisteren naar de noden van jou als cliënt en je omgeving (ouders, school, arts, hulpverlener…). Familie en vrienden die met druggebruik geconfronteerd worden, kunnen ook bij ons terecht voor de nodige ondersteuning.

Als er contact wordt opgenomen met Drugpunt maar je hebt een ander profiel, dan zoekt de drugpreventiewerker samen met jou naar de gepaste hulpverlening en/of begeleiding.

Ieder gesprek is vertrouwelijk en gratis. Anonieme vragen via telefoon en mail zijn ook mogelijk. Na contact proberen wij zo snel mogelijk een afspraak in te plannen. Wij hebben geen wachtlijst.

Preventie

Omdat voorkomen beter is dan genezen, heeft elk Drugpunt een stevig preventieaanbod. Dit kan gaan om een vorming, een lezing, preventielessen op school, een sensibiliseringscampagne in een vereniging, grootschalige communicatiecampagnes in een bedrijf... De Drugpunten ontwikkelden en verdeelden al heel wat succesvolle campagnes en projecten op maat van de doelgroep of organisatie. De lokale drugpreventiewerker biedt ondersteuning bij de inhoudelijke voorbereiding en praktische uitvoering.

Naar top