Jeugdsubsidies

Ik vraag subsidies aan voor mijn vereniging

Ik vraag een individuele terugbetaling aan

Ik dien een bewijs van deelname aan vorming in

Het Lokaal Bestuur voorziet met het gemeentelijk regelement voor de erkenning en subsidiëring van het Jeugdwerk in een financiële ondersteuning van:

 1. Het lokale jeugdwerk
 2. Individuele kinderen en jongeren

Het lokale jeugdwerk

Alle jeugdwerkinitiatieven aangesloten bij het gemeentelijk jeugdwerkoverleg ontvangen een basissubsidie. Er is een onderscheid tussen specifieke jeugdwerkinitiatieven (geen erkende koepelvereniging) en jeugdbewegingen (erkende koepelvereniging).

Jeugdbewegingen kunnen naast een basissubsidie ook nog een aanvraag indienen voor:

 • een werkings- en infrastructuurtoelage
 • een toelage voor bestaande infrastructuur
 • een toelage voor nieuwbouw of verbouwingen
 • een toelage voor kadervorming
 • een projecttoelage

Individuele kinderen en jongeren

Verder is er financiële ondersteuning voor individuele kinderen en jongeren in het jeugdwerk:

 • Toelage voor kadervorming
 • Terugbetaling van inschrijvingsgeld, kamp- en weekendgeld en aankoop van een uniform.
  Voor volgende groepen wordt het inschrijvingsgeld, kampgeld en de aankoop van een uniform (met een maximum van 80 euro), volledig of gedeeltelijk betaald door de gemeente (afhankelijk van het aantal aanvragen):
  • Kinderen met een Sleutelpas
  • Kinderen van vluchtelingen (met bewijs van Sociaal huis)
  • Cliënten van het Sociaal huis (met bewijs van Sociaal huis)
  • Kinderen die opgevangen worden in een pleeggezin (met bewijs van gezinssamenstelling (zonder zegel))
  • Kinderen die in een oriëntatie- of opvangtehuis verblijven (met bewijs van de instelling)

Aanvragen

 • Vul het webformulier in
 • Alle aanvragen moeten team Jeugd bereiken ten laatste op 15 september. De terugbetaling wordt voorzien tegen eind december.
 • Aanvragen voor een projecttoelage moeten minstens 2 maanden voor het evenement worden ingediend bij team Jeugd
Naar top