Terugbetaling kadervorming

Terugbetaling aanvragen

We voorzien via het gemeentelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van het Jeugdwerk een (gedeeltelijke) terugbetaling van kadervorming.

Wat is kadervorming?

Onder kadervorming verstaan we: cursussen voor de vorming van kaderleden (leiding, animatoren, monitoren) voor animatie en begeleiding van (maatschappelijk kwetsbare) jongeren en/of veiligheid in het algemeen.

 • De cursussen moeten georganiseerd worden door de overheid of door erkende landelijke of regionale jeugdverenigingen.
 • Dit is geen kadervorming:
  • cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding
  • stages verbonden aan monitorencursussen
  • cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in bepaalde sportdisciplines én muzikale activiteiten beogen, tenzij de cursussen worden georganiseerd door de koepelorganisatie van erkende jeugdbewegingen.
  • initiatieven genomen door plaatselijke afdelingen van erkende jeugdverenigingen

Voorwaarden terugbetaling

 • Je bent tussen 15 en 30 jaar.
 • Je woont in Temse of je bent actief lid bij een jeugdbeweging uit Temse.
 • Je bent in het bezit van een deelnamebewijs afgeleverd door de organiserende vereniging waarop de persoonlijke deelnamekost wordt vermeld.

Planning terugbetaling

 • Terugbetaling wordt elk kwartaal voorzien
 • Deadline indiendata: eind februari- eind maart- eind september
 • Terugbetaling wordt voorzien in maart, juni en december

Downloads

Naar top