Eerste buitenschoolse opvang op school zelf

Samen met de scholen en Ferm Kinderopvang zijn we bezig om buitenschoolse opvang op de school zelf te organiseren. In Tielrode is dit al het geval, op de Freinetschool.

In Temse kunnen voor het eerst leerlingen naar de buitenschoolse opvang op de school zelf: op de Freinetschool De Kolibrie is dit sinds 8 januari mogelijk.

In 2023 startte Lokaal Bestuur Temse met de scholen en Ferm Kinderopvang een traject om de buitenschoolse opvang tijdens weekdagen op de school zelf te organiseren.

Waarom organiseren we opvang op school?

Via de opvang op school integreren we buitenschoolse opvang en andere activiteiten tot een rijker aanbod voor schoolgaande kinderen. Zo geven we kinderen speelmogelijkheden, kansen om zich verder te ontwikkelen en recht op rust. Een toegankelijk aanbod geeft ouders ook de kans om hun work-life balans in evenwicht te houden.

Buitenschoolse opvang in Freinetschool

Het startschot is gegeven door Freinetschool De Kolibrie in Tielrode. In nauw overleg met de school zijn we tot een goede en haalbare samenwerking gekomen. De opvang voelt vertrouwder aan voor de kinderen. 

Freinetschool De Kolibrie kocht met de éénmalige gemeentelijke infrastructuursubsidie duurzaam spelmateriaal. Zo krijgen de kinderen meer speelmogelijkheden, afgestemd op de verschillende leeftijden.

Ferm Kinderopvang, die sinds 2023 buitenschoolse kinderopvang in de gemeente organiseert, blijft aan zet. Zij zet haar taak verder binnen de school.

Hoe gaat het nu verder?

De omschakeling van opvang naar de scholen verloopt in verschillende fases en in nauwe samenwerking met de scholen zelf en met Ferm Kinderopvang. De ganse uitrol is nog voorzien binnen de huidige legislatuur, dus tegen eind 2025.

Wat is het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)?

De Vlaamse overheid beoogt een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten voor kinderen via samenwerking tussen relevante actoren en met een regierol voor de lokale besturen.

Op 1 januari 2023 nam Lokaal Bestuur Temse zijn regierol op binnen dit nieuwe decreet. In deze rol is Temse verantwoordelijk voor:

  • kwaliteitsbewaking in de kinderopvang en activiteiten
  • stimuleren van samenwerkingen, een geïntegreerd activiteitenaanbod en multifunctioneel gebruik
  • ondersteunen van kwetsbare kinderen en gezinnen in de toeleiding naar opvang en activiteiten
Gepubliceerd op donderdag 11 jan 2024 om 13:37 uur
Naar top