Europese verkiezingen

Alle Belgen zijn vanaf 18 jaar verplicht om te gaan stemmen bij de Europese verkiezingen op 9 juni 2024. Ben je tussen 16 en 18 jaar en Belg, of +16 jaar en niet-Belgische EU-burger, dan mag je meestemmen als je dat wilt.

Niet-Belgische EU-burgers dienen zich vooraf te laten inschrijven op de kiezerslijst als ze willen gaan stemmen op 9 juni 2024. Dat kan vanaf 16 jaar. Stond je al op de kiezerslijst bij vorige Europese verkiezingen, dan krijg je nu automatisch een nieuwe oproep en ben je stemplichtig.

Belgen zijn verplicht om vanaf 18 jaar te gaan stemmen voor de Europese verkiezingen. Wie tussen 16 en 18 jaar is, mag zelf kiezen om te gaan stemmen en dient zich NIET op de kiezerslijst te laten inschrijven.

Europese verkiezingen

Geef mee vorm aan het Europa van de toekomst

Meestemmen voor de Europese verkiezingen is een unieke kans, want via deze verkiezingen kan je mee het beleid in Europa bepalen. In het Europees Parlement worden veel belangrijke beslissingen over jouw leefomgeving genomen. Denk maar aan de recente beslissingen over universele opladers, pesticiden of klimaatambities.

Inschrijven op kiezerslijst

Belgen moeten zich NIET vooraf inschrijven, ook niet als je tussen 16 en 18 jaar bent en wenst mee te stemmen.

Andere burgers van de Europese Unie moeten dit wel, vóór 1 april 2024.
Was je al kiezer bij vorige Europese verkiezingen? Dan kom je automatisch terug op de kiezerslijst. Een nieuwe aanvraag is dan niet nodig. 

Je registreren kan op twee manieren:

  • Online via https://inschrijving.verkiezingen.fgov.be  
  • Via een papieren aanvraagformulier dat je bezorgt aan het team Burgerzaken (persoonlijk of per post), samen met een kopie van je identiteitskaart. Je kan dit formulier hier terugvinden of aanvragen bij Burgerzaken.

Zodra je ingeschreven bent, val je onder de stemplicht en ben je verplicht om je stem uit te brengen op 9 juni 2024. 

Meer info

Meer info vind je op https://verkiezingen.fgov.be/ en https://europeanelections.belgium.be/ 

Gepubliceerd op maandag 9 okt 2023 om 11:01 uur

Thema's

Naar top