OKAN: onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen

Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN) is er voor kinderen en jongeren die recent naar België gekomen zijn en nog geen Nederlands spreken. Via het onthaalonderwijs leren ze op een fijne en snelle manier Nederlands zodat ze kunnen doorstromen naar de reguliere werking van ons onderwijssysteem. 

Basisonderwijs

Op basis van het aantal OKAN-leerlingen krijgt de school middelen om uren in te richten voor anderstalige nieuwkomers. Elke school kiest zelf hoe ze deze uren vormgeven: de ene school heeft een aparte OKAN-klas, de andere investeert in zorguren voor de OKAN-leerlingen. Informeer bij de school over hun manier van werken. 

Bekijk het overzicht van vrije plaatsen in de scholen in Temse voor anderstalige nieuwkomers (ATN)

Secundair onderwijs

Anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs zijn leerlingen die op de datum van hun inschrijving of op 1 september volgend op de inschrijving gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:

  • op 31 december volgend op de start van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn
  • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven
  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om de lessen goed te kunnen volgen
  • maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.

De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de 1ste, de 2de en de 5de toelatingsvoorwaarde afwijken. Voor meer informatie contacteer je de school van jouw keuze.

Scholen in de buurt met OKAN-klas:

PORTUS Berkenboom en Sint-Jozef Klein Seminarie

Forum Da Vinci

Naar top