Kinderrechten

Kinderen en jongeren hebben rechten

Kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar hebben dezelfde rechten. Die kinderrechten staan in het Kinderrechtenverdrag.

Het Kinderrechtenverdrag of het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind werd meer dan 30 jaar geleden, op 20 november 1989, aangenomen door de Verenigde Naties. Daarom is het op 20 november ook Internationale Kinderrechtendag. Bijna alle landen van de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. In België kreeg het begin 1992 kracht van wet. Het geldt voor iedereen die minderjarig (jonger dan 18) is.

Ontdek informatie en publicaties over kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag, voor jong en oud.


Het Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instantie, opgericht bij decreet door het Vlaams Parlement. Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet, staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.

Soms worden de rechten van kinderen en jongeren niet gerespecteerd. Het Kinderrechtencommissariaat kan dan tussenkomen. Ze luisteren, onderzoeken de klacht en bemiddelen. 

Lees hoe het Kinderrechtencommissariaat jou kan helpen


Kindvriendelijke gemeente Temse

Temse mag zich sinds 2016 een Kindvriendelijke Gemeente noemen. Een kindvriendelijke gemeente streeft in alle beleidsdomeinen naar respect voor de rechten van het kind. Of het nu gaat over vrije tijd, wonen, welzijn… 

Lees meer over Kindvriendelijke Gemeente Temse

Naar top