Schoolstraat

Maak een afspraak

Een schoolstraat is een straat in de buurt van een school die tijdens drukke schoolmomenten afgesloten wordt voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. De straat blijft wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Zo zorgen we voor een rustige en veilige schoolomgeving. 

We moedigen ouders aan om hun kinderen niet met de wagen naar school te brengen of, als ze toch met de wagen komen, zich op stapspots buiten de directe schoolomgeving te parkeren.

Schoolstraten zijn helaas niet overal mogelijk. Enkel wanneer de circulatie van bepaalde wijken en straten het toestaat, kunnen we een schoolstraat inrichten.

Overzicht van onze schoolstraten

Akkerstraat

  • Op schooldagen tussen 8.15 - 8.30 u. en 15.20 - 15.35 u. (woensdag 12 - 12.15 u.)
  • De Akkerstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de kruispunten met de Kouterstraat en Scheldestraat

Kaaistraat

  • Op schooldagen tussen 8.05 - 8:45 u. en 15.15 - 15.45 u. (woensdag 11.50 - 12.20 u.)
  • Het deel van de Kaaistraat naar de parking

Vergunning voor bewoners, handelaars en garagehouders

Woon je in een schoolstraat? Heb je er een garage of handelszaak? Dan kan je een doorgangsvergunning krijgen. Bezorg hiervoor een bewijs (inschrijving, huurcontract...) aan team Mobiliteit.

Houd je aan de regels

Heb je een doorgangsvergunning en rijd je tijdens de drukke schoolmomenten door de schoolstraat, respecteer dan deze regels:

  • Beperk je tot strikt noodzakelijke ritten. Heb je geen goede reden om door de schoolstraat te rijden? Vertrek dan na het openstellen van de straat.
  • Rijd stapvoets.
  • Voetgangers en fietsers hebben voorrang.

Hulpdiensten en hulpverleners

Prioritaire voertuigen kunnen altijd door de schoolstraat rijden.

Zo herken je een schoolstraat

Onze schoolstraten worden aangeduid met verkeersborden C3 met onderbord 'schoolstraat' en vermelding van de uren. De schoolstraten worden afgesloten met een slagboom.

Naar top