Schooltoeslag

De schooltoeslag is een jaarlijkse steun voor gezinnen met schoolgaande kinderen en een laag inkomen. Woont je kind in Vlaanderen en krijgt het al een Groeipakket? Dan ontvang je de schooltoeslag automatisch. 

Voor wie?

Je hebt recht op een schooltoeslag voor je kind als:

  • je gezin aan de inkomstenvoorwaarde voldoet
  • je kind Belg is of voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarde
  • je kind naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaat in Vlaanderen of Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap). Ook studenten HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking.
  • je kind voldoende aanwezig is op school

Gaat je kind naar de hogeschool of universiteit? 

Dan kan je kind geen schooltoeslag meer krijgen, maar misschien wel een studietoelage. Hiervoor moet je wel een aanvraag indienen.

Meer info over de studietoelagen

Naar top