Sleutelpas

Vraag je Sleutelpas online aan

Inhoud

Een Sleutelpas is een persoonlijke kortingskaart om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten in Temse.

Voorwaarden

De Sleutelpas is er voor:

 • inwoners die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming
 • inwoners die recht hebben op leefloon (of equivalent leefloon)
 • inwoners die een schuldbemiddeling, budgetbeheer of budgetbegeleiding hebben
 • pleegkinderen en -gasten

Procedure

Je kan een Sleutelpas online aanvragen via het webformulier. Je kan de Sleutelpas ook aanvragen via het Onthaal van het Sociaal Huis of aan de infobalie van AC De Zaat.

Wat meebrengen

 • een recent attest verhoogde tegemoetkoming/leefloon
 • een attest van gezinssamenstelling met rijksregisternummer
 • bij co-ouderschap: is het kind zijn domicilie-adres niet in Temse geregistreerd, vragen wij ook om een bewijs van gedeeld verblijf te bezorgen
 • attest pleegzorg 

Meer info

Korting voor gemeentelijke activiteiten

Met een Sleutelpas krijg je korting als je deelneemt aan deze gemeentelijke activiteiten:

 • Cultuur: podiumactiviteiten, familie- en filmvoorstellingen, aperitiefconcerten en matinees
 • Jeugd: speelpleinwerking SpeGT, Grabbelpas- en tieneractiviteiten en jeugdverenigingen
 • Sportkampen, lessenreeks Multimove, body workout, sport na school
 • Buitenschoolse kinderopvang
 • Buurthuis Den Boodt: Rap op Stapkantoor (plannen en boeken van een betaalbare gezinsuitstap of vakantie)
 • Lokaal Dienstencentrum: 4 euro voor een maaltijd, 2 euro voor gebruik wasmachine en 1 euro voor gebruik droogkast
 • Academie en Vaktekenschool: je hoeft geen materiaalkost te betalen
 • Fietsbibliotheek Op Wielekes: gratis jaarabonnement + 1 herstelbeurt

Andere kortingen

Met een aanvraagformulier kan je de tussenkomsten die hieronder staan aanvragen. Download de formulieren of vraag ze aan bij het team Sociale Zorg.

 • Tussenkomst in de kosten voor de Blue Bike-deelfietsen van max. 35 euro per persoon per kalenderjaar bij een jaarabonnement + 20 ritten van max. 24 uur
 • Tussenkomst in 'minder mobielen vervoer' van max. 45 euro per persoon per kalenderjaar
 • Tussenkomst in schoolfactuur voor kinderen uit Temse die naar school gaan in Temse, met een max. van 50 euro per kind per kalenderjaar
 • Tussenkomst in schoolfactuur voor kinderen uit Temse die naar het buitengewoon onderwijs gaan buiten Temse
 • Tussenkomst inkomgeld Vita Scheldebad

Ben je lid van een jeugd-, sport- of cultuurvereniging en heb je een Sleutelpas, dan geniet je ook van:

 • Tussenkomst in activiteiten van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen van max. 50%, met een maximumbedrag van 25 euro per persoon per kalenderjaar
 • Tussenkomst in lidgelden van jeugd-, sport- en cultuurverenigingen van 50%, met een maximumbedrag van 150 euro per persoon per kalenderjaar. Hiervoor haal je een vrijetijdsattest af aan de Infobalie van het Sociaal huis of AC De Zaat. Laat nadien de vereniging het attest verder invullen.
 • Tussenkomst in (sport)materiaal, aangekocht via de vereniging, van 50%, met een maximumbedrag van 75 euro per persoon per kalenderjaar. Hiervoor haal je een vrijetijdsattest af aan de Infobalie van het Sociaal huis of AC De Zaat. Laat nadien de vereniging het attest verder invullen.

Verenigingen die Sleutelpaskorting geven

Je krijgt enkel een tussenkomst voor het lidgeld, materiaal en activiteiten van verenigingen die een overeenkomst hebben met het Lokaal Bestuur.

Deze verenigingen geven Sleutelpaskorting:

 • Badmintonclub Temse
 • Boxing Club Temse
 • Chiro Overal Temse
 • Chiro Pripo Elversele
 • Dansclub Eclipse (afdeling Temse)
 • Ferm Velle
 • Heyo Vakantiekampen
 • KBBC Scheldejeugd
 • KLJ Temse-Velle
 • Koninklijke Tafeltennisclub Temse
 • Koninklijk Verbond Volkstuinen van Temse
 • Korfbalclub Temse
 • Krachtbalklub Temse
 • KSA Temse
 • KWB Temse
 • KT Rust Roest
 • OKRA Temse Centrum
 • OKRA Tielrode
 • Schaakclub Boey
 • Scouts en gidsen Temse
 • Scouts Steendorp
 • S-Plus
 • S-Sport Temse
 • Temse Scheldezwemmers
 • Turnkring Willen is Kunnen
 • Upstream Waasland vzw
 • VIEF Temse
 • Voetbalacademie Temse
 • Volley Team Temse
 • Vriendenkring Velle
 • Young Divers

Downloads

Naar top