De rol van de meters en peters

Wat doen meters en peters?

 • De meters en peters staan in voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van 
  de speelstraat.
 • Ze plaatsen de nadarafsluitingen en signalisatieborden en halen die weer weg op de voorziene uren; zoals bepaald in de toelating.
 • Ze houden toezicht op de speelstraat, op het respecteren van de “speeltijd” en de goede werking van de speelstraat.
 • Ze melden eventuele problemen of onregelmatigheden aan team Jeugd.
 • Ze nemen het beheer van de ontleende spelmaterialen via speel-o-theek Speelboel op zich.
 • Ze evalueren samen met de bewoners de speelstraat.

Deze afspraken gelden enkel voor meters en peters van de speelstraat. Ze kunnen niet gedelegeerd worden aan andere bewoners.

Plaatsen en weghalen van de afsluithekken

Als meter of peter plaats je de afsluithekken op het afgesproken uur in de straat. Tijdens de duur van de speelstraat moeten de hekken blijven staan: misschien moet je in het begin regelmatig controleren of de mensen die in de speelstraat mogen rijden, de hekken terugplaatsen. Speelstraten zijn immers nog niet ingeburgerd in Temse.

Na een speelstraatdag moeten de hekken weggehaald worden. Plaats ze op de stoep, liefst op een oprit, zodat de doorgang maximaal is.

 • De hekken moeten zichtbaar zijn vanuit de aanpalende straten. Plaats ze op de aangegeven plaats, zodat autobestuurders tijdig kunnen stoppen als ze de straat inrijden.
 • Wanneer je de straat afsluit met twee hekken, moet het bord ‘rijden verboden’ (C3) op het rechterhek komen. Sluit je de straat af met drie hekken, dan plaats je het op het middelste hek. De hekken worden zo gezet dat de straat over de ganse breedte afgesloten is.
 • Het plaatsen en weghalen van de hekken kan je samen met de kinderen doen. Zo weten zij precies waar en wanneer de speelstraat begint en eindigt.
 • Ook in eenrichtingsstraten moet je aan beide kanten van de straat verkeershekken plaatsen. Enkel bij de inrijrichting zet je een bord ‘rijden verboden’ (C3) + onderbord ‘speelstraat van …u tot …u’. Aan de andere kant mogen motorvoertuigen de straat niet inrijden: hier komt dan ook geen extra verkeersbord.
 • De hekken mogen nooit op een andere plek worden gezet dan aangegeven. Enkel een politieverordening kan de plaats wijzigen.
Naar top