De rol van het Lokaal Bestuur

Wij zetten ons mee in voor de speelstraat:

  • Het Lokaal Bestuur verzekert de meters en peters als vrijwilligers, zowel voor burgerlijke 
    aansprakelijkheid als voor lichamelijke ongevallen. De andere bewoners blijven aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade door henzelf of door hun kinderen.
  • Team Openbaar Domein brengt de nadarafsluiting, signalisatieborden…
  • Team Jeugd zorgt voor ondersteuning op vlak van communicatie, spelmateriaal (via uitlenen spelmaterialen speel-o-theek Speelboel), voorbereiding en opvolging. We voorzien geen personeel ter plaatse.
Naar top