Pleegzorg

Wist je dat Temse een Pleegzorggemeente is?

Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met een handicap of psychiatrische problematiek ('pleeggasten'), die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen of mogen wonen. Pleeggezinnen bieden gedurende die tijd opvang en zorg aan pleegkinderen of -gasten. Ze doen dat vrijwillig, maar met de steun van een dienst voor pleegzorg. Pleegzorg kan duren tot het pleegkind of de pleeggast weer naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen.

Pleegzorg in Temse

Samen met Pleegzorg Vlaanderen zetten we een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg op een laagdrempelige manier bekend te maken in Temse. We engageren ons om kwetsbare kinderen, jongeren, volwassenen en pleeggezinnen in onze gemeente extra te ondersteunen.

In Temse zijn er 33 pleeggezinnen actief. Samen zorgen zij voor de opvang van 50 pleegkinderen en 2 pleeggasten. 

We ondersteunen pleeggezinnen met een gratis lidmaatschap van de fietsbibliotheek ‘Op Wielekes’. Voor de maandelijkse bijeenkomst van de (groot)oudergroepen en de vorming van de gezinsbegeleiders stellen we de infrastructuur van JOC De Nartist gratis ter beschikking.

Kom alles te weten over Pleegzorg 

Naar top