Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)

Een vraag of een idee?

De Vlaamse overheid streeft met het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten. Het lokaal bestuur neemt de regie op en tekent een lokaal beleid uit rond buitenschoolse opvang en activiteiten. Dit in nauwe samenwerking met de betrokken partners.

Het decreet heeft drie doelstellingen:

  • Speelmogelijkheden en ontplooiingskansen voor elk kind
  • Mogelijkheden voor ouders om werk, opleiding en gezin te combineren
  • Toegankelijk en betaalbaar aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten
Naar top